طراحی مجتمع مسکونی سناتور

Senator

DateDecember 2016
LocationZaferaniye, Tehran
Client
CategoryResidential

پروژه برج باغ زعفرانیه در منطقه زعفرانیه تهران میباشد. که به جهت هماهنگی با بافت منطقه،این پروژه به سبک کلاسیک طراحی شده است.
که واحد های مسکونی در یازده طبقه تعبیه شده است و هر واحد دارای حیاط اختصاصی خود میباشد.

The Zaferanie residential project is located in zaferanie-tehran.Because of neighborhood style,it is designed in classic style
This project has eleven floors that each one has private yard

طراحی مجتمع مسکونی
طراحی مجتمع مسکونی زعفرانیه
طراحی مجتمع مسکونی
طراحی داخلی مجتمع مسکونی
طراحی داخلی مجتمع مسکونی زعفرانیه

اشتراک گذاری:

Call Now Buttonبا یک کلیک از ما مشاوره بگیرید