طراحی مجتمع تجاری اداری آرش

Arash

DateMarch 2017
LocationTehran, Iran
Client
CategoryCommercial-Official

پروژه تجاری اداری آرش واقع در بلوار آرش خیابان نلسون ماندلا تهران میباشد
کانسپت اصلی طراحی این پروژه تراس های معلق با بهره گیری از دید شمال و جنوب سایت پروژه است و تقسیم فضای اداری در دو بلوک مجزا و ارتباط آن ها با استفاده از پل های معلق فراهم گردیده است.

 

Arash official-commercial is located on Arash-Blv,nelson mandela street
the main concept is suspended balconies which they should have north and south views.Another concept is related to two official’s blocks which they connected two each others with suspended bridges

 

مجتمع تجاری اداری آرش
طراحی مجتمع اداری آرش
طراحی مجتمع اداری آرش
طراحی مجتمع اداری آرش
طراحی شماتیک پروژه آرش
طراحی شماتیک پروژه آرش

اشتراک گذاری:

Call Now Buttonبا یک کلیک از ما مشاوره بگیرید