طراحی مجتمع تجاری مسکونی سیستانیکا

Sistanica

Date March 2014
Location Tehran, Iran
Client Mr.Alinejad 2014
Category Residential

پروژه تجاری مسکونی سیتانیکا واقع در خیابان هاشمی تهران،جز اولین طرح های تجمیعی بافت فرسوده تهران میباشد.که در زمینی به مساحت یازده هزار متر مربع واقع گردیده است.
با توجه به نیاز منطقه،فضای تجاری در 4طبقه و فضای مسکونی در 4برج 14طبقه واقع گردید.

This commercial-residential projects is located on Hashemi street,Tehran.The area is aroud 11000m2 the is designed in 4 floors for commercial accourding to area requirement and also 4 blocks in 14 floors for residential

 

طراحی مجتمع تجاری مسکونی
طراحی مجتمع تجاری
طراحی مجتمع تجاری مسکونی

اشتراک گذاری:

Call Now Buttonبا یک کلیک از ما مشاوره بگیرید