نمونه طراحی ویلا شماره 33
13
جولای

نمونه طراحی ویلا – ویلا شماره ۳۳

نمونه طراحی ویلا دیتوتروم 33

معمار
موقعیت 
مصالح 
مساحت ساخت 300m2
تاریخ ساخت  1399

ویلا 33 بنام دیتوتروم

address:Loe bruk 13, 3300 Hokksund
Tlf.: 32 70 08 85

این بخش تنها برای ایده طراحی ویلا ، گردآوری شده است.

 

در ادامه تمام عکس های مربوط به طراحی نما ویلا و داخلی این نمونه طراحی ویلا را مشاهده میکنیم که میتوانید از ایده طراحی ویلا آن استفاده کنید.

 

در این مجموعه عکس نمونه طراحی ویلا تمامی طراحی نما ویلا شماره 33 و طراحی داخلی ویلا را میتوانید مشاهده کنید .

  از مشاوره تا طراحی و اجرا ویلا ! با تیم مهندسین دژار تماس بگیرید. 

اطلاعات بیشتر

منبع : villanews