نمونه طراحی ویلا
17
سپتامبر

نمونه طراحی ویلا-ویلای موج

ویلای یک موج سوار

معمارنیما میرزامحمدی ، نیما میرزا محمدی
موقعیت مازندران، شهرک ساحلی خانه دریا
مصالح سنگ
زیربنا 330m2
مساحت  833m2
عکس پرهام تقی اف، نیما میرزا محمدی

روند طراحی ویلا موج :

کارفرما بیشتر جوانی خود را در اتریش گذرانده، موج سواری می‌کند و در دوره‌ی میانسالی است. وی به دنبال معماری فراتر از طراحی ویلا مدرن معمولی و ویلاهای جعبه‌ای سفیدرنگ اروپای مرکزی بود: “داینامیک و پویایی همچون موج”. بنابراین چالش پیش‌رو، یک معماری پویا و مدرن با در نظرگرفتن خواسته‌های کارفرما در زمینی مسطح با اعمال محدودیت‌های ضوابطِ محل استقرار پروژه بود. از آن‌جا که زمین پروژه در گوشه‌ی جنوب‌شرقیِ میدان انتهای یک کوچه و در ۱۵۰ متری ساحل قرار گرفته است، در گام نخست، ساختمان را از میانه به سمت غرب چرخاندیم تا هم غروب خیره‌کننده دریا را قاب کنیم و هم ورودی پروژه را خواناتر نماییم. در راستای این ایده که فضاهای نیمه عمومی و چندکاربردی محدود به همکف نباشد و به گونه ای سیال در طراحی ویلا استقرار یابد؛ این فضاها در یک سوم جنوبی ویلا، به صورت جعبه‌ای با مصالح یکسان در نظر گرفته شد. وُید در لبه‌ی شمالی بنا قرار گرفت، تا هم ارتباط بصری میان نشیمن‌ها فراهم شود و هم فضای نشیمن بالا را هم‌چون عرشه‌ی یک کشتی کوچک سازد که از بالا به تراس، حیاط شمالی و شومینه همکف دید دارد. با توجه به اجبار قرارگیری ورودی در ضلع غربی، بخشی از پوسته را به گونه‌ای تا زدیم که هم ورودی از کج باران‌های بی‌وقفه در امان باشد و هم دالانی شاخص و تا حدودی رازآلود را برای ورود شکل دهد. پوسته‌ی سنگی را طی چند مرحله تا خوردگی، به گونه‌ای روی بنا کشیدیم تا هم تراس‌های مسقف موردنظر کارفرما را پدید آورد و هم شیب مورد نیاز سقف را تأمین کند.

طراحی پوسته ویلا

این پوسته به گونه‌ای‌ست که گویی از سطح مسیر پیاده‌روی ورودی آغاز شده، تراس شمالی را پوشانده، روی بدنه‌ی ساختمان هم‌چون موج چرخیده و بر فراز تراس جنوبی پایان یافته است؛ فرایندی که به وضوح پویایی بنا را تشدید نموده است. برای تأکید بر بی‌مرزی میان درون و برون در طراحی داخلی ویلا ،پنجره‌های قدی، به ویژه در شمال بنا، به گونه‌ای جانمایی شده که گویی در نقطه‌ای سیال، پوسته‌ی ساختمان و شومینه را قطع کرده است؛ نقطه‌ای که می‌تواند کمی جلوتر یا عقب‌تر باشد. در ویلای یک موج‌سوار، تخته‌های موج‌سواری قدیمی جایگاهی ویژه باید می‌داشت؛ بنابراین در طراحی داخلی ویلا ، لبه‌ی شرقی ووید پله را عریض‌تر کرده و نورگیری سقفی بر بالای آن نهادیم تا موقعیتی ویژه برای جایگیری تخته‌ها پدید آید و با هر بار عبور از پله‌ها ،حضور آنها بیشتر حس شود. محدوديت‌هاي مالي واجرایی بتن اکسپوز و اينکه پوشش بام وديواره‌هاي پوسته بايد از يک جنس باشد تا چرخش پوسته را بيشتر نمايان سازد ،سبب شد تا درنهايت، سنگي سفيد و موجدار، پوسته‌ي ویلا را فرش کند.

طراحی شماتیک ویلانمونه طراحی ویلانمونه طراحی ویلانمونه طراحی ویلا خاصنمونه طراحی ویلانمونه طراحی ویلانمونه طراحی ویلاطراحی شماتیک ویلاطراحی شماتیک ویلاطراحی شماتیک ویلاطراحی شماتیک ویلاطراحی شماتیک ویلا