طراحی نما مدرن سنتی ساختمان
03
ژانویه

بررسی نمونه طراحی نما ساختمان مدرن سنتی

معمار گروه معماری چوب
موقعیت آمریکا
مصالح بتن،چوب
مساحت ساخت 182000m2
تاریخ ساخت  2019

ساختمان پارک ساحلی که در امتداد رودخانه هادسون واقع شده است ، تصوری دوباره از ساختمان های آپارتمانی آجری است که مشخصه طرح توسعه نیوپورت بود. این سایت از دو ساختمان مجزا تشکیل شده است ( 75 پارک لین و خانه ساحلی ) که به ترتیب 38 و شش طبقه است. ساختمان بلندتر ، شامل 358 اتاق ، طراحی نما آن به سه منطقه ویو که بخش های باریک نما ساختمان را با یک پایه بلند که به خیابان گسترش می یابد ، حفظ می کند.

نمونه طراحی نما ساختمان

اساس طراحی نما ساختمان Shore

طراحی نما قسمت بالایی برج برای احترام به بافت مسکونی اطراف طراحی و اجرا شده است. نمای آن از مجموعه قابهای دو طبقه بهم پیوسته با شیشه های کف تا سقف تشکیل شده است.سبک طراحی نما براساس تلفیقی از مدرن و بافت سنتی استفاده شده است . نما برای ساختمان کوتاه Shore House با 71 واحد ، یک مجموعه افقی متشکل از قاب های فلزی گرم خاکستری گرم با یک ارتفاع و پانل های آجری تیره تر و فرو رفته با پنجره های شیشه ای شفاف از کف تا سقف است. فریم های مبهم طراحی نما ساختمان را متحرک و تعدیل می کنند و مقیاسی داخلی ایجاد می کنند که کمتر انتظار می رود.

بررسی طراحی نما ساختمان پارک

طراحی نما ساختمان ها توسط مصالح رایج مانند قابهای فلزی و سفالی رنگی که آنها را از لحاظ بصری به پارک سبز مجاور نیوپورت متصل می کند و به بافت شهری منطقه و ساختمانهای سنتی احترام می گذارد ، انجام است. نتیجه این کار طراحی نما مدرن سنتی و مجموعه ای از ساختمان و فضای دوستانه در یک فضای تاریخی از نو تصور شده با فضای داخلی است که میراث پیشرفته طراحی نما مدرن آمریکایی را تداعی می کند ، در حالی که Shore House یک ساختمان با نما سنتی چوبی است که گذشته آجر صنعتی این محله را به یاد می آورد.

الهام گرفته شده از : archdaily