17
سپتامبر

طراحی معماری و روند طراحی ساختمان

طراحی معماری  و روند طراحی ساختمان

در پروژه های طراحی معماری تعداد زیادی جزئیات وجود دارد. روند در طراحی معماری در واقع اندیشیدن به هر مرحله از پروژه می باشد که باعث می شود پایان کار پروژه ای بدون نقص و ایمن داشت.حال سوال این است ، طراحی معماری چیست ؟و در روند طراحی معماری چه مراحلی دخیل است؟

مراحل و روند طراحی معماری چیست؟

طراحی معماری،ایده ای است که برروی اجزا یا المان های یک سازه تمرکز می کند.معمار(آرشیتکت)در واقع مهم ترین شخص در پروسه طراحی معماری می باشد.او برروی فضا و المان های کار می کند تا سازه ای کارا و منسجم خلق کند.

طراحی معماری

در روند طراحی معماری چه مراحلی دخیل هستند؟

در یک پروژه معماری تعداد زیادی از مرحل دخیل هستند که هر کدام به تنهایی برای داشتن پروژه ای کامل و ایمن مهم هستند.

  • 1.طراحی الگو وارانه(اتود/شماتیک)

اولین مرحله از پروسه طراحی،طراحی شماتیک می باشد.طراحی شماتیک در واقع زمانی انجام می شود که معماران با توجه به نیاز کارفرما،سبک و الزامات پروژه دو یا سه نمونه طراح را ارائه می دهند تا دقیق متوجه نظر کارفرما شوند.

  • 2.توسعه طراحی

در توسعه طراحی،معماران طراحی شماتیک را تکمیل می کنند تا آخر به یک کانسپت جامع و تصویب شده دست پیدا کنند.(درباره کانسپت معماری این مقاله را مطالعه کنید.)

این پروسه در واقع زمانی است که تغییراتی که مد نظر کارفرما می باشد در حین طراحی بر روی پروژه اعمال شود.

  • 3.مستندات سازه

در این مرحله اطلاعات و مستندات سازه به پیمانکار ارائه می شود.معماران تمام اطلاعات را به صورت ترسیمی همراه با جزئیات به مجری پروژه برای شروع ساخت بنا ارائه می کنند.

طراحی معماری
  • 4.پیشنهاد مزایده

معماران یا کارفرما برای اجرا پروژه نیاز به پیمانکار دارد.در این مرحله شخص مورد نظر انتاب می شود و نقشه های و اطلاعات به صورت کامل به او تحویل داده می شود.

  • 5.ساخت

اجرا و ساخت وهله اول زمانی آغاز می شود که شما پیمانکار مورد نظر را انتخاب کرده باشید و کانسپت طراحی که بر اساس نیازها طراحی شد بود به صورت دقیق تصویب شده باشد.معمار در طول پروژه با پیمانکار در تماس می باشد تا از صحت نقشه ها در حین اجرا و مطابق بودن آن ها اطمینان حاصل کند.

-طراحی معماری بر زیبایی و عملکرد بنا تمرکز می کند و در اصل این هدف اصلی طراحی معماری است.

Source:cumminshomedesign