اصول طراحی پلان
31
آگوست

پلان یا نقشه ساختمان چیست؟

پلان در واقع دیاگرامی اندازه گیری شده از یک اتاق یا یک ساختمان می باشد که از دید بالا ترسیم شده است.پلان طبقه می تواند نشان دهنده یک ساختمان...

ادامه مطلب