طراحی فضا سبز ویلا
21
اکتبر

طراحی ویلا باغ و اصول محوطه سازی

جهت اجرایی شدن پروژه های طراحی ویلا باغ، در هنگام بررسی ایده ها باید قواعد و اصول ابتدایی طراحی مانند نورپردازی، هندسه، اضافه و کم کردن حجم ها و...

ادامه مطلب