طراحی نما هتل
02
سپتامبر

انواع کاربری ساختمان ها

ساختمان ها را می توان بر اساس نوع سکونت و یا نوع کاربری از آنها در گروه های مختلفی دسته بندی کرد. 1.ساختمان مسکونی این ساختمان ها شامل یک...

ادامه مطلب