چه مدارکی برای اخذ پایان کار شهرداری لازم است؟
21
مه

چه مدارکی برای اخذ پایان کار (شهرداری) ساختمان نیاز است؟

اخذ پایان کار (پروانه پایان کار) از شهرداری، گامی ضروری برای قانونمند کردن ساخت‌وساز و استفاده از مزایای آن است. این سند نشان‌دهنده انطباق بنا با ضوابط و مقررات ملی ساختمان...

ادامه مطلب